Klinické štúdie laser

Soft-laserová terapia

Hodnotenie miery spokojnosti medzi užívateľmi TinniTool MedicLaser
Finn Andersen, Gabriele Deterville, MV-GfK, certifikácia ISO-9001v súlade s normami Švajčiarska

IHA-GfK je najznámejší výskumný ústav vo Švajčiarsku. Výsledky zaznamenané v tejto prezentácii sú 100% a sú platné.

141 pacientov bolo oslovených po liečbe MedicLaser + TinniTool. Výsledky boli veľmi sľubné, a možno usudzovať, že iné liečebné terapie na trhu nedosiahli rovnakú hodnotu.

Soft laser TinniTool sa v 96% používal na liečbu hučanie v ušiach (tinnitus). 56% respondentov nepozná príčinu ochorenia. Hlavnou príčinou je porucha v dôsledku choroby, stresu a práce, rovnako aj u osôb slúžiacich v ozbrojených silách. 42% respondentov používalo Soft laser TinniTool počas obdobia 3 mesiacov. U 65% postihnutých boli ťažkosti znížené až o 25%. U 20% to bolo medzi 25% až 49% a u 9% boli ťažkosti s tinnitusom znížené o 50% až 100%. Čím dlhšia liečba, tým väčší úspech. Priemerná úroveň spokojnosti s Laser Soft TinniTool je nad priemerom 4,8 (na stupnici hodnôt medzi 0 a 9). Spokojnosť so Soft laser TinniTool vzrástla v pomere k dĺžke používania, rovnako aj miera redukcie šumu. V 18% sa použil Soft laser TinniTool aj na liečbu iných ochorení, ako sú kĺby, akné, jazvy a artróza. Spokojnosť respondentov, ktorí používajú Soft laser TinniTool na iné spôsoby liečby, sa rovná 6,38 (na stupnici od 0 do 9), to je dobrý celkový výsledok. Spokojnosť sa zvyšuje s rastúcou dĺžky liečby. 54% respondentov by si kúpili Soft laser TinniTool. Ďalších 67% by odporučilo Soft laser TinniTool.
Studie_IHA_TinniTool_GB

Laserová terapia pre liečbu tinnitu TinniTool EarLaser
Dr. Domenico Cuda, Dr- Antonio R. de Caria, ORL - Nemocnica Piacenza / Publikované v Medzinárodnom Tinnitus Journal, Vol.14, No.2, 175-180 (2009)

Bezpochyby najpresvedčivejšie štúdie pre liečbu s TinniTool EarLaser boli vykonané v Taliansku, v centre pre liečbu tinnitusu v ORL na oddelení kliniky Piacenza. Vykonané boli ako súčasť double-blind na 46 pacientoch (27 bolo mužov a 19 žien), terapiou s TinniTool EarLaser. Toto studené svetlo lasera malo silu 5 mW a vlnovej dĺžke 650 nm.

Merania boli vyhodnotené štandardizovaným systémom hodnotenia THI (Tinnitus Handicap Inventory, podľa Dr. Newman). Zlepšenie po ošetrení bolo značné. Rovnako významný bol rozdiel medzi testovacou skupinou a skupinou s placebom. Výsledky ukazujú zlepšenie u 88% pacientov. U 62% liečených osôb, bolo zlepšenie pozoruhodné (pre triedu podľa THI), u 11,6%, zlepšenie bolo výborné (pre dve triedy podľa THI).
Studie_Tinnitus_Cuda__GB_

Účinnosť soft laserovej terapie použitej na liečbu tinnitusu a nedoslýchavosti
Dr Muhammad Al-Masri, Ph.D.; Lina Abu Knader, MSc., Mohammad Tawalbeh, AL-Ahliyya Amman univerzita

V poslednej dobe je laserová liečba jedna s alternatívnej formy liečby chronického tinnitusu a neurosenzorickej straty sluchu.

Táto štúdia bola vykonaná na 32 dospelých pacientov s tinnitusom po dobu dlhšiu ako tri mesiace. Títo pacienti boli liečení s TinniTool EarLaser, niektorí z nich tiež trpeli na vysoký krvný tlak, cukrovku, stratu sluchu a chronické problémy so srdcom. Soft laser mal výkon 5 mW a vlnovú dĺžku 650 nm. Trvanie každej terapie bolo 20 minút denne.

Výsledky ukazujú významné zlepšenie v oboch intenzitách tinnitusu, rovnako ako aj v stupni sluchovej straty. U 88% pacientov sa znížila intenzita tinnitusu o viac ako 25%. U 47% pacientov došlo k úplnému zotaveniu z tinnitusu. Navyše u 66% osôb sa zlepšil sluch vo frekvenčnom pásme medzi 250-8000 Hz o viac ako 5 dB a u 10% osôb postihnutých o viac ako 20 dB. Záverom možno potvrdiť, že soft laserová terapia s TinniTool EarLaser je veľmi účinný spôsob, ako liečiť tinnitus a neurosenzorickú stratu sluchu.
Studie_Tinnitus__gb_2

*Double-blind štúdia pre liečbu s nízko energetickým laserom u pacientov s chronickou kochleárnou dysfunkciou
Dr. Stefan Tauber et al. HNO-Universitätsklinik und Laser Forschungslabor, Universität München
*(double-blind je metóda, kedy ani pacient ani lekár nevedia, v ktorom prípade sa poúžíva normálny svetelný lúč alebo laserový lúč)
Double - blind kontrolná štúdia placebom, s použitím nízkeho energetického laserového svetla bola použitá u 175 pacientov s chronickým tinnitusom. Všetci pacienti dostávali dva týždne 3 samostatné ožiarenia s rôznymi diódovými lasermi s 635-830 nm a dávke 4 až 100 J/cm2.

Nízko energetická laserová terapia na chronický tinnitus bola dobre znášaná bez vedľajších účinkov.Všeobecne vyššie dávky spôsobujú silnejší útlm tinnitusu.

Porovnanie s placebom:
- Pri použití laserového svetla dĺžky 780 nm sa pocit hlasitosti tinnitusu znižuje
- Zmiernenie pociťovania tinnitusu bolo pri laserovom svetle medzi 690 a 830 nm bolo v rozmedzí stupňa 1 až 5 .
- Celkový výsledok zlepšenia bol dosiahnutý pri ožiarení 635 laserovým svetlom až 830 nm.
Pokiaľ ide o tieto výsledky, laser ponúka inovatívny a bezpečný spôsob účinnej liečby tinnitusu u pacientov s chronickým tinnitusom. Tinnitus lasery sú nové liečebné systémy na chronický kochleárny tinnitus bez vedľajších účinkov.

Studie_Tauber


Laserové ošetrenie u pacientov s tinnitusom
Dr. Beyer, Dr. Tauber

Štúdia o priestorovom rozložení svetla v slimáku ucha bola vykonaná s rôznymi vlnovými dĺžkami v pracovnej skupine Dr. Beyer, Dr. Tauber vo výskumných laserových laboratóriách Kliniky Grosshadern (Mníchov University). Táto dosiahla výkon 4J/cm2 na slimák. S týmto parametrom, bolo liečených 30 pacientov v priebehu 2 týždňov, z čoho 40% dosiahli mierne až výrazné zlepšenie.

Výsledky štúdie ukazujú, že laserové svetlo prispieva k zlepšeniu stavu pri tinnitu. Výkon Softlasera bol vypočítaný tak, že pri dobe liečby 15-30 min je možné vykonať úspešnú liečbu.

Z ušnice siaha vonkajší zvukovod do vnútra ucha, hneď po ňom sa nachádza ušný bubienok. Cez bubienkovú blanu sú vedenú zvukové vlny do vnútorného ucha, ktoré sa skladá z kostného a blanitého bludiska /labyrintu/. Kostené bludisko má tieto časti: predsieň, slimák, tri polkruhovité kanáliky. Blanité bludisko vypĺňa priestory kostného slimáka a polkruhovitých kanálikov. Slimák je časť vnútorného ucha, v ktorej je uložený vlastný sluchový orgán – Cortiho orgán, obsahujúci receptorové bunky. Polkruhovité kanáliky obsahujú špeciálne receptory na zaznamenávanie polohy tela a jej zmeny. Vo vnútornom uchu sa začína VIII. hlavový nerv, ktorý vedie vzruchy z Cortiho orgánu a polkruhovitých kanálikov do mozgu.
Akútne alebo chronické preťaženie môže viesť k preťaženiu slimáka, čo vedie k poškodeniu sluchovej bunky. Medzi dôsledky poškodenia patria: tlak v uchu, akútna náhla hluchota, akútny alebo začínajúci tinnitus, sluchové skreslenia, strata sluchu alebo závraty.

Prirodzené zakotvenie slimáka v lebke zabezpečuje, že laserové žiarenie zo Softlaser prostredníctvom bubienka prechádza presne na sluchové bunky, a preto vyššie uvedené príznaky sa dajú liečiť.
Tinnitus_TauberBeyer__DE__03

Komplexná liečba pacientov s tinnitusom
M. Procházka, R. Tajnsko

37 pacientov s tinnitusom (vek 18-86 rok), ktorí boli liečení troma spôsobmi: 1. Rehabilitácia: mobilizácia, telesná výchova, fyzioterapia. 2. Rovnaké ako 1, ale v skupine bol pridaný placebo laser. 3. Rovnaké ako 1, ale bol pridaný funkčný laser 830 nm 300 mW, dostali 2-3 ošetrenia týždenne, celkom 10 ošetrení. Liečebný protokol: 90 J / cm 2 CW na mastoideus, 45 J / cm 2 s frekvenciou 5 Hz na mastoideus, 50 J / cm 2 CW na zvukovod, 25 J / cm 2 s frekvenciou 5 Hz na zvukovod. Tebokan EGB 761 Ginko Meditácia bola pridaná k liečbe. Výsledky boli klasifikované ako žiadny efekt (menej ako 50% úľava), viac ako 50% úľava (bez tinnitu). Percentuálny výsledok pre tri skupiny bol: 1.29.4/44.1/17.6/8.9   2.25.8/48.4/25.8/0   3. 19.4/19.4/35.5/25.8 Auris nasus larynx. 1997, 24 (1): 39-42.

V rozšírenej štúdii po dobu 3 rokov Procházka [1263] hodnotil efekt laseru v skupine 200 pacientov. Títo pacienti boli s gingko biloba prípravkom (73%) alebo Betahistadine (39%) a tiež mali telesné terapie, zamerané predovšetkým na krčné stavce. Laserová terapia bola vykonaná s 300 mW laser GaAlAs, 75 J / cm 2 do ucha a 135 J / cm 2 za uchom. Výsledok bol: bez tinnitu 26%, viac ako 50% úľava 43%, menej ako 50% úľava 15%, žiaden účinok 16%. Okrem toho bola skupina 31 pacientov vybraných pre double-blind štúdiu, kde bola vykonaná rovnaká terapia ako vyššie uvedená, ale jedna skupina dostávala placebo laser. Po 6 mesiacoch bol výsledok nasledujúci, s laserom/ bez lasera: bez tinnitu 25,8% / 0,0%, viac ako 50% úľava 35,5% / 25,8%, menej ako 50% úľava 19,4% / 48,4%, nemá vplyv 19,4%/ 25,8%.
Studie_Laser-Tinnitus_gb

Účinnosť transmeatal nízke ožarovanie laserom pre chronické tinnitem
Gungor, dogri S, Cincik H, Erkul E, Poyrazoglu E., Katedra otorinolaryngológia, Haydarpasa vojenská nemocnica, Istanbul, Turecko.

Cieľ: Zhodnotiť efektívnosť laserového žiarenia o výkone 5 mW v liečbe chronického tinnitusu. Typ štúdie: Prospektívna, randomizovaná,double-blind štúdia. Metódy: V rámci tohto vyšetrovania zahŕňala 66 uší u 45 pacientov s chronickým jednostranným alebo dvojstranným tinitusom. 5mW laser s vlnovou dĺžkou 650 nm, alebo placebo laser, bol použitý transmeatally po dobu 15 minút, raz denne po dobu jedného týždňa. Dotazník bol podávaný pacientom, ktorí požiadali, aby zhodnotili príznaky na päť bodovej stupnici, pred a dva týždne po ožiarení laserom. Pokles o jeden dielik - bod, pokiaľ ide o hlasitosť, doby a stupňa tinnitusu, ak bolo zlepšenie.

Výsledky: Sila zvuku, trvanie a stupeň zaťaženia z hučania v ušiach boli, respektíve až do 48,8, 57,7 a 55,5 % pacientov v aktívnej skupine laser. Žiadne významné zlepšenie bolo pozorované v laser skupine placebo.
Záver: Transmeatal, nízky výkon (5 mW) laserového žiarenia, že je užitočné pre liečbu chronického tinnitusu.