Zvukový test

Zvukový test

Čo je to za zvuk čo počujete?

S našim testom môžeme určiť frekvenciu, na ktorej rezonuje zvuk vo vašom uchu. Potom sme schopní ponúknuť individuálnu formu terapie, ktorá zvukovo maskuje váš konkrétny tinnitus a  vie jeho vnímanie zmeniť alebo obmedziť.

Po stanovení frekvencie, môžeme vytvoriť zvukovú terapiu na obmedzenie tinnitusu a hučania vo vašich ušiach a konkrétne pomôcť pri  zaspávaní a počas spánku.

Vypočutie toho testu, pomôže určiť frekvenciu vášho tinnitusu. Na základe tejto frekvencie, sme schopní ponúknuť vám zvukovú terapiu, špecifickú pre váš tinnitus.

Tu je návod:

Počúvajte rôzne odtiene zvukovej frekvencie stlačením tlačidla (100 Hz - 11.000 Hz). Zapíšte si frekvenciu, ktorá je najbližšia k vášmu tinnitusu. Túto je potom potrebné uviesť pri objednávke zvukových terapií, či už meditačnej alebo spánkovej. Ak frekvencia vášho tinnitusu je veľmi odlišná, alebo keď počujete hladinu frekvencie medzi dvoma označenými frekvenciami, tútu  informáciu nám oznámte, aby sme mohli stanoviť individuálnu liečbu.
 
favicon

Zvukový test